General Communication Skills

Situational Language Teaching Method에 따라 교수법과 KEYSTONE 커리큘럼 개발 팀에 의해 훈련을 받은 전문 강사진에 의해 실생활과 업무 분야에서 말하기에 자신감을 가질 수 있도록 영어 능력 향상을 목표로 하는 과정입니다.

 • 수업 구성(7시간)

-Integrated Speaking
-Grammar for Communication
-Reading & Writing
-Vocabulary Development
-Topic Based Discussion
-Presentation
-Speech
-Debate
-Listening Practice(Dictation)
 • 수업 대상자 : K1 ~ K5
 • 수업시간 : 1일 7시간 / 주 35시간

 • 테스트 : 입교 테스트, 레벨테스트/4주

 • 개강일 : 매주 월요일

 • 연령제한 : 만 15세 이상

 • 등록기간 : 4주 이상

Intensive Communication Skills

교수법은 General Communication Skills 과정과 동일하지만, 학습의 밀도를 높여 단기간에 영어 능력 업그레이드를 기대하는 분들에게 추천하는 과정입니다.

 • 수업 구성(9시간)

-Integrated Speaking
-Grammar for Communication
-Reading & Conversation
-Vocabulary Speaking Development
-Pronunciation and Accent Training
-Topic Based Discussion
-Presentation
-Speech
-Debate
-Listening Practice(Dictation)
 • 수업 대상자 : K1 ~ K5
 • 수업시간 : 1일 9시간 / 주 45시간

 • 테스트 : 입교 테스트, 레벨테스트/4주

 • 개강일 : 매주 월요일

 • 연령제한 : 만 15세 이상

 • 등록기간 : 4주 이상

Young Learner English

7 세부터 15 세까지의 학생을 대상으로 스스로 영어 기초를 완성할 수 있도록 돕는 초중학생 대상의 주니어 과정입니다.

 • 수업 구성(7시간)

-Integrated Speaking
-Conversational Grammar
-Daily Vocab & Writing Drills
-Reading & Conversation
-Topic based Discussion
-Intractive English(Movie/Music/Games)

-Presentation

-Listening Practice(Dictation)
 • 수업 대상자 : K1 ~ K5
 • 수업시간 : 1일 7시간 / 주 35시간

 • 테스트 : 입교 테스트, 레벨테스트/4주

 • 개강일 : 매주 월요일

 • 연령제한 : 만 15세 이하

 • 등록기간 : 4주 이상

Guardian English

자녀와 동반하는 부모님을 위한 과정으로 부모님이 원하는 수준과 필요에 따라 개인 맞춤형으로 진행됩니다.

 • 수업 구성(4시간)

-Survival English
-Reading and Conversation
-Vocabulary & Speaking
-Listening Practice(Dictation)
 • 수업 대상자 : 모두

 • 수업시간 : 1일 4시간 / 주 20시간

 • 테스트 : 없음

 • 개강일 : 매주 월요일

 • 연령제한 : 없음

 • 등록기간 : 4주 이상

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ 2 đến thứ 6 Nội dung
07:00-08:00  Ăn sáng và chuẩn bị lớp học
08:00-12:00 1st Lớp học Lớp học buổi sáng
2st Lớp học
3st Lớp học
4st Lớp học
12:00-13:00 Ăn trưa và nghỉ ngơi
13:00-17:00 5st Lớp học Lớp buổi chiều
6st Lớp học
7st Lớp học
8st Lớp học
17:00-18:00 Ăn tối và nghỉ ngơi
18:00-20:00 9st Lớp học Các bài học bổ sung và các bài học riêng.
10st Lớp học
21:00- Tự học.

 

CHÚ THÍCH

 1. Các khóa học tại KEYSTONE bắt đầu mỗi thứ Hai.
 2. Bạn có thể thay đổi các lớp học vào mỗi Thứ Tư.
 3. Thay đổi khóa học phải được thực hiện với sự tư vấn của người quản lý, có thể phải chịu thêm chi phí vì thay đổi khóa học khác nhau nên giá sẽ chênh lệch.
 4. Nếu một lớp học thông thường bị bỏ lỡ nhiều hơn một lần/tuần mà không có sự cho phép trước, lớp học sẽ được tự động hủy bỏ và bạn sẽ không thể tham gia vào lớp 4 tuần và sẽ cần phải nộp đơn đăng kí lại sau.
 5. Chứng chỉ KEYSTONE sẽ không được cấp nếu số lần tham dự lớp học ít hơn 90%.