IELTS

IELTS (International English Language Testing System – Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) là một hệ thống kiểm tra về ngôn ngữ tiếng Anh được quản lý tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng tiếng Anh của những người có kế hoạch học tập hoặc di cư. Đây là bài kiểm tra khả năng được đánh giá qua bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc và viết.

Academic Module

Kì thi này này dành cho các học viên đang chuẩn bị học để lấy bằng cấp theo mong muốn và hướng tới trình độ chuyên môn.

General Training Module

Tiêu chuẩn đào tạo chung này được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh cơ bản cho người nhập cư hoặc những người có mong muốn du học ở một nước nói tiếng Anh.

Cơ cấu ILETS

Bài kiểm tra IELTS tập trung vào 4 kĩ năng.

 1. Nội dung nghe – Bao gồm 4 phần. Học viên sẽ được đưa ra các câu trả lời liên quan đến các tình huống thực tế. Các câu có cấu trúc khó.
 2. Phần nghe – Bao gồm 40 chủ đề (2.000 ~ 2.700 ký tự). Các câu có cấu trúc khó.
 3. Phần viết – Ứng viên sẽ phải giải quyết hai nhiệm vụ trong vòng 60 phút: Bài tập 1 — viết câu trả lời cho một câu hỏi nhất định và. Bài tập 2 — viết một bài luận ngắn hoặc báo cáo tổng quát.
 4. Phần nói – được thực hiện ở dạng phỏng vấn với các giám khảo. bài test mất thời gian khoảng từ 11 đến 14 phút. Phần 1 – Phỏng vấn các chủ đề quen thuộc. Phần 2 — Trả lời thích hợp cho một chủ đề cụ thể. Phần 3 – Thảo luận về một chủ đề cụ thể.
CATEGORY
Reading Writing Listening Speaking
Academic 60 Phút / 3 phần / 40 câu hỏi 60 Phút / 2 phần 30 Phút / 4 phần / 40 câu hỏi 1-14 Phút / 3 phần
General 60 Phút / 3 phần / 40 câu hỏi 60 Phút / 3 phần 30 Phút / 4 phần / 40 câu hỏi 1-14 Phút / 3 phần

*. Các học phần Nghe và Nói giống nhau.
*. Viết và Nói được tách thành học phần Học thuật và Tổng quát.

Khóa học IELTS tại KEYSTONE

ILETS căn bản

 • Yêu cầu đầu vào : Không

 • Thời gian đăng ký: tối thiểu 8 tuần

 • Ghi danh: Hàng tuần

 • Điều kiện :
  -Bắt buộc tham gia 100% các bài kiểm tra thử hàng tuần (vắng mặt = cảnh báo)
  -Học sinh phải tự giác làm bài tập về nhà
  -Tư vấn học tập mỗi tháng một lần
  -Tư vấn cuộc sống mỗi tháng một lần
  -Kiểm tra môn học hàng ngày
  -Kiểm tra MOCK test hàng tuần

Đảm bảo

 • Yêu cầu đầu vào :
  -5.5 : Chứng chỉ IETTS 4.0 trở lên cho mỗi skill
  -6.0 : Chứng chỉ IETTS 5.0 trở lên cho mỗi skill
  -6.5 : Chứng chỉ IETTS 5.5 trở lên cho mỗi skill
  -7.0 : Chứng chỉ IETTS 6.0 trở lên cho mỗi skill

 • Thời gian đăng ký: tối thiểu 12 tuần

 • Ghi danh: Hàng tuần

 • Lợi ích :
  –Lợi ích 1 Đăng ký 12 tuần sẽ được miễn phí một kì thi IELTS được chứng nhận trong thời gian bảo hành
  –Lợi ích 2 : Nếu học viên không thể nhận điểm bảo đảm: Khi đăng ký 12 tuần sẽ được miễn phí 8 tuần học. (không bao gồm tiền ăn ở, sinh hoạt của học viên)

 • Điều kiện :
  -Học viên dưới 100% tỷ lệ điểm danh trong suốt khóa học: cảnh báo hơn 3 lần vắng mặt – loại trừ khỏi khá đảm bảo
  -Bắt buộc tham gia 100% các bài kiểm tra mô phỏng hàng tuần (vắng mặt = cảnh báo)
  -Gửi điểm IELTS chính thức trong vòng 6 tháng hoặc kiểm tra trình độ IELTS theo yêu cầu của học viện
  -Tham gia tự học(7PM – 10PM)
  -Tư vấn học tập mỗi tháng một lần
  -Tư vấn cuỗ sống mỗi tháng một lần
  -Kiểm tra môn học hàng ngày
  -Kiểm tra MOCK test hàng tuần

Thời khóa biểu

-WRITING I
-WRITING II
-READING
-SPEAKING
-IELTS GRAMMAR
-IELTS LISTENING
-IELTS VOCABULARY
-DAILY TEST
-IELTS MULTIMEDIA(BBC, TED)

-Học viên có nghĩa vụ phải tham gia đầy đủ các tiết học(7PM – 10PM)