1. Trong trường hợp thiên tai, chiến tranh, sự kiện bất ngờ, sự chậm trễ của chuyến bay hoặc tự hủy bỏ, học viện hoặc các đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào.
  2. Học viện không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát của cuộc sống, thiệt hại,…
  3. Học viện chịu trách nhiệm về tất cả các tai nạn, mất mát hoặc bệnh tật xảy ra trong khuôn viên nhà trường nhưng nếu sinh viên đi ra ngoài (khi ra ngoài và đi du lịch), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra.
  4. Học sinh chỉ có thể được bồi thường trong giới hạn của Bảo hiểm Du lịch (nếu có mua) và sẽ không được đền bù thêm bởi Học viện.
  5. Các lớp học thông thường được dựa trên 5 ngày một tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
  6. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền thay đổi giá trong trường hợp tỷ giá hối đoái và tăng thuế.
  7. Học viện có thể gửi cảnh báo cho những sinh viên không quan tâm đến các lớp học như trễ học, vắng mặt không lý do, bạo lực và thái độ xấu, hoặc gây cản trở trong việc tạo ra bầu không khí học tập nhưng nếu vẫn tái phạm sau nhiều lần nhắc nhở thì sẽ bị trục xuất.
  8. Học viện có quyền lập tức trục xuất học sinh và không cần cảnh báo trước khi người đó vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của trường và các quy định.
  9. Học sinh có quyền thông báo cho gia đình và đại lý của mình trước và sau khi bị trục xuất hoặc hoàn trả do một vấn đề với học sinh.