Vì một số lý do nào đó khiến bạn không tham dự được các lớp học tại KEYSTONE, bạn phải điền vào “Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Tiền”. Thủ tục hoàn phí sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt nộp đơn.

Chính sách Hoàn tiền

  1. Khóa học bắt đầu từ 25% trở xuống trên tổng khóa học: hoàn lại 50% học phí.
  2. Khóa học bắt đầu từ 26% ~ 50% trên tổng khóa học: hoàn lại 20% học phí.
  3. Khóa học bắt đầu từ hơn 50% trên tổng khóa học: Không hoàn lại tiền.
  4. Khoản hoàn trả sẽ không được hoàn trả cho các khóa học ngắn hơn bốn tuần.
  5. Nếu bạn không thể hủy bỏ do bệnh tật hoặc tử vong thì gia đình bạn (cha mẹ, anh chị em ruột, vợ / chồng hoặc con), sẽ được hoàn lại 60% trên tổng số học phí.
  6. Nếu bạn đến muộn hơn ngày bắt đầu khóa học hoặc không đến học, học viện sẽ không hoàn lại tiền.
  7. Khoản hoàn trả sẽ không được hoàn trả nếu bạn bị đuổi học do vi phạm các quy định của nhà trường.
  8. Sẽ không hoàn phí vào các ngày lễ.