Học viên của KEYSTONE đến từ nhiều quốc gia khác nhau như: Nhật, Hàn, Trung quốc, Ân độ, Đài Loan, Việt Nam,…