KEYSTONE nằm trong SBMA – một trong những nơi an toàn nhất ở Philippines, nơi đây không cấm súng. Khu vực này là Khu kinh tế do chính phủ Philippine điều hành dựa trên Luật Tự trị, gần giống với Hoa Kỳ. Khu vực này cũng là một trong những khu kinh tế thành công nhất ở Philippines, nơi có hơn 1.600 cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ an ninh nơi đây.