SSP là viết tắt của Giấy phép du học đặc biệt tại Philippines và là một thị thực do Cơ quan Di trú Philippines cấp cho sinh viên nhập cảnh.