MÔI TRƯỜNG TỐT ĐỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

TƯ VẤN HỌC TẬP MỖI THÁNG MỘT LẦN

KEYSTONE tiến hành tham vấn thường xuyên ít nhất mỗi tháng một lần vào mỗi thứ sáu cuối cùng của tháng nhằm đánh giá trình độ của học viên. Từ đó cố vấn và phân tích các kết quả cho học viên để họ biết được điểm yếu và điểm mạnh của họ. KEYSTONE cũng tiến hành tham vấn ý kiến của các học viên liên quan đến học tập tổng thể nhằm thay đổi hoặc sửa đổi lớp học của họ và lịch trình của họ nếu họ muốn.

TƯ VẤN CUỘC SỐNG MỖI THÁNG MỘT LẦN

Tư vấn cuộc sống của sinh viên sẽ do người quản của họ phụ trách nhằm giúp họ hòa nhập nhanh với môi trường xung quanh và sống thoải mái. Nếu học viên có bất cứ sự bất tiện hoặc đề nghị nào cần trợ giúp đều có thể nói với quản lý của họ.

커리큘럼

KEYSTONE에서는 맨투맨, 그룹 수업 이외에 몇 가지의 키스톤만의 수업들이 교과 과정에 통합되어 있습니다.

맨투맨 수업에 익숙해지면 선생님 앞에서 실수를 신경 쓰지 않고 말할 수 있지만, 여러 사람 앞에서는 실수를 걱정해 버려 말할 수 없다는 것이 생깁니다. 그런 의미에서 맨투맨 수업만으로는 불충분하다는 것을 말할 수 있습니다.

ENGLISH ONLY POLICY

Học viện KEYSTONE đã áp dụng Chính sách “English only policy”. Mỗi quy tắc đều có những thuận lợi và bất lợi, nhưng chúng tôi đã quyết định áp dụng quy tắc EOP này theo nhiều ý kiến cho rằng cần phải có tiếng Anh trong một khoảng thời gian ngắn.

Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ là được tiếp xúc và làm quen với môi trường ngôn ngữ. KEYSTONE cung cấp chương trình giáo dục tiếng Anh tốt nhất và một môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng anh trong tất cả các khu vực như ở ký túc xá, phòng học, căn tin, thư viện,…

대학 아카데믹 파트너

KEYSTONE은 Columban College Inc.(CCI)과 협력하고 있으며 대학 부속 영어 코스로 인정을 받고 있습니다.

KEYSTONE에서 수료를 하게 되면 CCI 수료증도 받을 수 있습니다. 단 CCI ESL 수료증은 단체에 해당되지만 실제로 학생이 원할 경우 CCI에서 영어 연수를 받는 것도 가능하며, 각 전문 분야에 대한 수업을 청강할 수도 있습니다.